Roštilj električni sa rebrastom pločom 1G0FT2E

Electrična snaga: 10,2 kW
Dimenzije: 70x70x24 cm
Pogledajte katalog svih modela iz linije 700mm:
01 Katalog termička oprema-linija 700 mm 2018 Gamma

Katalog GAMMA linija 700mm ANGELO PO termička oprema