Bain-marie električni 1G0BME

Bain-marie električni 1G0BME
Električna snaga: 3,2 kW
Dimenzije: 70x70x24 cm
Pogledajte katalog GAMA termičke opreme iz linije 700mm:
Katalog GAMA linija termičke opreme ANGELO PO 700x700_SR
Katalog svih modela opreme u okviru GAMA linije 700x700mm
01 Katalog termička oprema-linija 700 mm 2020 Gamma_SR

Katalog GAMMA ENG